Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  1. Handelsvoorwaarden

De volgende handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten tussen jou en FAST FASHION PARTNERS NV (hierna “VILA JOY”, “VILA JOY e-shop”, “de e-shop” of “we/wij”). Door het plaatsen van een bestelling ga je uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

VILA JOY doet zijn uiterste best om de algemene voorwaarden duidelijk en in bevattelijke bewoordingen te omschrijven. Gelieve de algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen alvorens je een bestelling plaatst.

VILA JOY behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Deze wijziging geldt enkel voor de toekomst en heeft geen invloed op reeds geplaatste bestellingen. Wij raden je aan de algemene voorwaarden regelmatig te consulteren zodat je op de hoogte blijft van de toepasselijke bepalingen.

1.1 BEDRIJFSGEGEVENS

FAST FASHION PARTNERS NV (VILA JOY)
Rijsselstraat 90
3583 Paal Beringen
BE0879.887.889
Telefoon: 011/260250
E-mail: infob2c@fastfashionpartners.com
Rekeningnummer: BE35 0018 9202 7537

1.2 NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website op ieder moment volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de informatie op onjuist, onvolledig of verouderd is. VILA JOY kan geen garantie bieden wat betreft volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie op deze website.

1.3 PRIJZEN

Alle prijzen op de VILA JOY e-shop zijn weergegeven in euro. Alle prijzen zijn inclusief 21% btw, exclusief verzendingskosten. Indien er verzendkosten zijn, melden we dit altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

1.4 GARANTIE

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan jouw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van jouw bestelling bestaande wetten. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld of vervangen.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen een herstelling of een vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
Wij vragen je om ons eventuele gebreken of defecten te melden binnen de 2 maanden van de vaststelling ervan. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

 

1.5 STAAT VAN DE GOEDEREN

Alle artikels die te koop aangeboden worden in de VILA JOY e-shop zijn in nieuwstaat, ongedragen en onberispelijk schoon. Alle producten van de e-shop zijn geïllustreerd met foto’s en voorzien van een duidelijke uitleg (omschrijving, prijs, eventuele promoprijs, beschikbare maten). De afbeeldingen die we gebruiken zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Indien we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht je alsnog te leveren.

1.6 WAARHEIDSGETROUWE KLEUREN

We doen ons uiterste best om de kleuren van elk artikel waarheidsgetrouw weer te geven in de e-shop. Hou er echter rekening mee dat de kleuren op de foto’s licht kunnen afwijken van de echte kleuren (afhankelijk van o.a. beeldscherm, lichtsterkte ...). Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien je twijfelt over een kleur.
Contact: infob2c@fastfashionpartners.com

1.7 AANBOD VAN GOEDEREN EN VRIJE KEUZE VAN BESTELLING

De presentatie van onze producten in de VILA JOY e-shop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons goederen te bestellen. Met het versturen van de bestelling ga je een bindende offerte aan voor het sluiten van een koopcontract.
De offerte wordt door ons aanvaard doordat wij de goederen leveren. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is geen aanvaarding van de offerte, maar documenteert louter dat de bestelling bij ons is aangekomen. Het staat ons vrij om te beslissen of we een bestelling al dan niet aanvaarden. Als we een bestelling niet uitvoeren, delen we jou dit onmiddellijk mee.
VILA JOY verkoopt zijn artikels uitsluitend aan eindconsumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder, en alleen in hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn. Als je geen 18 bent, verzoeken we om de bestelling door ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling is geplaatst door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

1.8 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschojouwd.
VILA JOY levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal VILA JOY de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
VILA JOY kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VILA JOY geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
VILA JOY kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
VILA JOY verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

  1. Bestelling en betaling

2.1 BESTELLING EN OVEREENKOMST

Na registratie kan je via je shopping bag ("winkelmand" of "winkelwagen") een bestelling plaatsen in de e-shop. Binnen maximaal 2 uur krijg je een e-mail ter bevestiging van je bestelling met een samenvatting van je order. Na het betalen en ontvangen van je artikels heb je als klant 14 dagen de tijd om artikels te retourneren of om te ruilen, via de e-shop of de winkels (zie ‘Verzakingsrecht’). Na het verstrijken van deze termijn is je aankoop definitief en blijf je eigenaar van de gekochte artikels.
We raden je aan voorafgaand contact met ons op te nemen in geval van vragen of twijfels om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen. We gaan ervan uit dat je jouw gegevens naar waarheid doorgeeft bij het registreren en het plaatsen van een bestelling. Foutieve of onvolledige informatie kan immers een vlotte orderverwerking en levering in het gedrang brengen.
Daarnaast is het ook de verantwoordelijkheid van jou als klant om je wachtwoord vertrouwelijk te houden om misbruik te voorkomen.

2.2 BETAALMOGELIJKHEDEN

De e-shop voorziet verschillende betaalmogelijkheden van bestellingen in de e-shop.
Betaal je via online banking (BNP Paribas Fortis, Dexia, ING en KBC) of creditcard (VISA en Mastercard), dan wordt het bedrag meteen van je rekening afgehouden en kunnen we je bestelling onmiddellijk verwerken. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling.

2.3 VEILIG ONLINE BETALEN

Online betalen in de e-shop gebeurt door middel van een beveiligde transactie in samenwerking met onze partner MULTISAFEPAY. Je betaalgegevens en creditcardinfo worden enkel gebruikt voor de betaling en nooit vrijgegeven aan andere partijen.

2.4 PRIJSAANDUIDING

VILA JOY engageert zich om in de e-shop te allen tijde correcte prijzen weer te geven voor de te koop aangeboden artikelen. In het uitzonderlijke geval dat er abusievelijk niet-correcte prijzen worden geafficheerd, hetzij als gevolg van een technisch probleem hetzij door een menselijke fout, geldt steeds het zogenaamde 'criterium van de goede trouw van de consument'.
De verplichting van de verkoper om te verkopen tegen de prijs die in de rekken of op zijn website staat aangeduid, zelfs als die fout is in zijn nadeel, wordt afgezwakt door het criterium van de goede trouw van de consument, die redelijkerwijs moet hebben kunnen geloven dat de aangeduide prijs correct was.” (bron: OIVO, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, verwijzend naar de wetgeving i.v.m. redelijkheid in prijsaanduiding)

  1. Levering

3.1 LEVERINGSMOGELIJKHEDEN

VILA JOY is niet verantwoordelijk voor eventuele douanekosten en mogelijk bijkomende taksen, belastingen of heffingen die na de verzending door derden worden toegepast.

3.2 MODALITEITEN VERZENDING NAAR POSTADRES

Alle pakjes van de VILA JOY e-shop worden verzonden door onze partner GLS. Een bestelling wordt uiterlijk binnen 5 werkdagen na de besteldatum verzonden.  Als je niet aanwezig bent op het ogenblik dat de GLS-leverancier je pakje aanbiedt, wordt er een bericht achtergelaten in je brievenbus.

 

 

3.3 VOORRADEN

We doen er alles aan om de voorraad van de artikelen in de e-shop correct weer te geven. Indien ondanks onze inspanningen een artikel na bestelling toch niet voorradig zou blijken te zijn, informeren we jou als klant daar meteen over. We storten het bedrag van de niet-voorradige artikels terug op jouw rekening en bezorgen je een aangepaste factuur. VILA JOY kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden in geval van niet-levering van bestelde artikelen wegens stockbreuk of ontbrekende voorraad.

  1. Retour

4.1 VERZAKINGSRECHT

Je hebt als klant het recht om af te zien van je verkoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van je artikels. Om gebruik te maken van je verzakingsrecht, breng je VILA JOY hiervan schriftelijk of via e-mail op de hoogte. Hiervoor kan je het modelformulier uit Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht gebruiken.
Na ontvangst van het retourpakket, betalen we je het totaalbedrag van de retourartikels terug. Opgelet: retourartikels dienen te voldoen aan bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor terugbetaling (zie ‘Retourvoorwaarden’).

4.2 RETOURPROCEDURE

Artikels omruilen is bij VILA JOY geen probleem. Vooraleer je je artikel terugstuurt, gelieve eerst contact op te nemen met onze Customer Service met de reden van jouw retour.
Je kan je artikel terugsturen op eigen kosten, met een transporteur naar keuze om jouw terugbetaling te ontvangen. Retourartikels dienen altijd in de originele verpakking teruggezonden te worden.
E-mail: infob2c@fastfashionpartners.com

4.3 RETOURVOORWAARDEN

Vul het retourformulier dat je ontvangt van onze Customer Service in en stop het samen met de artikels die je wil omruilen in de originele verpakking. Stuur je pakje binnen 14 dagen naar Rijsselstraat 90, 3583 Paal Beringen. Hou daarom aub rekening met het volgende:

  • Zorg ervoor dat je de retourartikelen binnen de 14 dagen na ontvangst terugzendt.
  • Zorg dat deze artikelen altijd ongedragen en onberispelijk schoon zijn. Ze mogen gepast zijn, maar niet gebruikt.
  • Zorg dat de originele labels nog vasthangen aan de kledingstukken.
  • Zorg dat de retourartikelen verpakt zijn in hun originele verpakking.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het artikel wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hierboven.
Als je alle voorwaarden respecteert, zorgen we binnen 14 dagen na ontvangst van de retourartikelen voor een gegarandeerde terugbetaling van het totaalbedrag van de retourartikelen.

4.4 BESCHADIGDE ARTIKELS EN FABRICAGEFOUTEN

We verpakken en verzenden onze artikels altijd met de grootste zorg. Op die manier wordt de kans op schade tijdens de verzending tot het minimum herleid. Alle artikels worden voor verzending ook zorgvuldig gecontroleerd op eventuele fabricagefouten.
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.
Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

  1. Klantenreacties en aanvullende ondersteuning

Indien je de bovenstaande informatie niet begrijpt of als je opmerkingen of suggesties hebt over een bestelling of over de e-shop in het algemeen, dan horen we graag van je!
Neem gerust contact met ons op. Dat kan via onze Customer Service op het nummer 0032 11 260 250 of via mail: infob2c@fastfashionpartners.com

  1. Copyright

De inhoud van de website www.vilajoy.be is eigendom van FAST FASHION PARTNERS NV. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. Deze inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van VILA JOY over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken. In geval van overtreding zullen er juridische stappen worden ondernemen.